İşitme kaybı nedir?

İNSANLAR NEDEN İŞİTME GÜÇLÜĞÜ ÇEKERLER

İletim Tipi İşitme Kaybı

 • Dış veya orta kulakta herhangi bir sorun (Örneğin: Orta kulak enfeksiyonu, kulak kanalında bir yabancı obje) sesin kulağa gelmesine engel olur ve iletim tipi işitme kaybına neden olur (Böyle adlandırmanın nedeni, kulak sesi uygun biçimde aktaramaz).
 • Bu tip kayıblar genellikle az veya orta derecede işitme kaybı türündedirler. Başka deyişle % 60-70 kadar işitme kaybına neden olurlar.
 • Bu tip işitme kayıpları bazı durumlarda geçici olabilirler.
 • Pek çok durumda ilaç tedavisi veya ameliyat sorunun nedenine bağlı olarak yararlı olabilir.
 • Bu tip işitme kaybı olanlar genellikle işitme cihazından daha çok yararlanabilir.

   

İletim tipi işitme kaybı
Dış veya orta kulak problemine bağlıdır.

 

Sensorinöral İşitme Kaybı Algılama

 • İç kulakta var olan bir sorun bu tip işitme kaybına neden olabilir. (Örneğin: Yüksek ses nedeniyle tüylü hücrelerinin hasara uğraması)
 • İşitme kaybı hafif, orta, ileri, çok ileri veya hatta (total) mutlak kayıp olabilir.
 • Bu tip kayıplar genellikle kalıcıdır.
 • Kulağın bu kısmında (iç kulak) var olan sorunlar için ameliyat ile müdahale mümkün değildir. Ancak, sorunun nedenine bağlı olarak bazı durumlarda ilaç tedavisi yararlı olabilmektedir.
 • Genellikle işitme cihazları hafif, orta ve ileri derecede işitme kayıplarında yararlı olmaktadırlar.
 • Koklear İmplant; ileri, çok ileri ve total işitme kaybı olanlar için çok etkin bir çözüm olabilir.

   

Sensorinöral işitme kaybı
İç kulakta (koklea) olan bir probleme bağlıdır.

 

(Nöral) Sinirsel İşitme Kaybı

 • Çok ender olarak, işitme kaybı hasara uğramış veya mevcut olmayan işitsel sinir nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
 • İşitme cihazları bu durumda çok az yarar sağlayabilirler çünkü, işitsel sinir yeterince uyarıyı beyne yollayamaz.
 • Yeterli işitsel sinir fonsiyonu yoksa, geleneksel Koklear İmplant'ın yararları olması düşünülemez.
 • Bir İşitsel Beyin Sapı İmplant'ı bazı durumlarda yararlı olabilmektedir.

 

Sinirsel işitme kaybı
Sinir yolunda bir probleme bağlıdır

 

İşitme kaybı ve doğumsal işitme işitme kaybı

Doğumsal İşitme Kaybı ve Sağırlık Gelişmiş ülkelerdeki verilere göre sağırlık veya işitme kaybı %60 gibi bir oranda kalıtsaldır. Genetik kökenli olanlarında % 70 i herhangi bir sendromla ilişkili değilken (Non-sendromik) % 30 u bir sendromla birliktedir.

 

Kulak, 3 ayrı bölümden oluşmaktadır:
dış kulak,
orta kulak
iç kulak.

Ses, dış kulak tarafından toplanıp orta kulağa, buradaki orta kulak kemikleri tarafindan da iç kulağa iletilir. İç kulakta bulunan reseptör hücreler tarafindan sinirler uyarılır ve bu uyarı beyne gönderilerek değerlendirilir. Bu bölümlerdeki herhangi bir yapının fonksiyonunu veya gelişimini etkileyen her türlü faktör işitme kaybına neden olur.

Hemen her toplumda çok sayıda işitme kaybı ve sağırlığa maruz kalmış birey bulunmaktadır. İşitme kaybı doğumsal ve edinsel olarak ortaya çıkar. Doğumsal işitme kaybı ortalama olarak her 1000 veya 2000 doğumda bir görülmektedir.

Toplumda görülen işitme kaybı ve sağırlığın 3 temel nedeni vardır:

1.Genetik faktörler
2. Çevresel faktörler (doğum öncesi dönemde annenin geçirdiği enfeksiyonlar, menenjit, kabakulak, hamilelik döneminde annenin kullandığı bazı ilaçlar )
3. Sebebi belirlenemeyen işitme kayıpları

İşitme kayıpları genellikle;

1.İletim tipi (konduktif), ortakulak ve dış kulaktaki anormalliklerle karakterizedir.
2.Sensorineural (perception) iç kulakta meydana gelen bozukluklar sonucu ortaya çıkar.
3.Miks tipte işitme kayıpları, yukarıdaki iki tipin bir arada olduğu durumlardır.

 

   

Kelime

 

Uğur İşitme Merkezi - Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Manolya Apt: No:18/B (Devlet Hastanesi karşısı) ANTALYA    Tel: 0(242) 238 63 63 Fax: 0(242) 238 38 77                                              info@ugurisitme.com